Ürünler

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacaklı Sigortası Nedir?
Devlet Destekli Alacak Sigortası, firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan bir sigorta ürünüdür. Teminat altına alınan bu riskler, kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi durumlarıdır.

Alacak Sigortası Teminatları
 • Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.
 • Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'ndan Kimler Yararlanabilir?
Basit usul dışında vergi mükellefi olan ve başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olan ve yurt içi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 Milyon TL’yi aşmayan, Olağandışı Risk Yönetim Merkezi (ORYM) tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ’ler devlet destekli sigorta yaptırabilecektir.
 • Basit usul vergi mükellefleri
 • Vergi ve SGK prim borcu olan firmalar
 • Vadeli alacakları sadece yurtdışına ait olan firmalar
 • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler.
Devlet Destekli Alacak Sigortası Avantajları
 • Fatura
 • Profesyonel Destek
 • Yeni Müşteri
 • Tahsilat
KOBİ’ler açısından son derece sıkıntılı olabilecek ödenmeyen faturalara karşı kendinizi koruma altına alabilir, böylece finansal yapınızı güçlendirebilirsiniz.
 • Risklerinizi ölçme konusunda uygun bir maliyet ile profesyonel destek alma şansına sahip olursunuz.
 • Yeni müşteriler bularak, güvenli bir şekilde satışlarınızı arttırarak şirketinizi büyütürsünüz.
 • Bilançonuzun aktif kalitesi yükselir. Böylece, bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibiliteniz artar.
 • Alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanınıza odaklanırsınız.
 • Uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak, giderlerinizi azaltırsınız.