Ürünler

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Grup Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının günün 24 saati, iş yerinde ve özel hayatında meydana gelebilecek kazalar sonucunda oluşabilecek yaşam kaybı, geçici ve sürekli sakatlık risklerini poliçede belirtilen süre kapsamında güvence altına alır.
Ferdi Kaza Sigortaları, ferdi olarak yapılabildiği gibi, gruplara yönelik de yapılabilir. Grup Ferdi Kaza sigortası genelde aynı işyerinde çalışan kişilere, aynı poliçede tek tek isimleri, yaşları, meslekleri, sigorta bedelleri belirtilmek sureti ile poliçe tanzim edilir. Grup Ferdi Kaza sigortalarının avantajı, sigorta ettiren grup indiriminden yararlanır. Grup Ferdi Kaza poliçelerinde sigorta ettirenin talebine göre; Teminat günlük 24 saat olarak verilebileceği gibi, 8 saatlik mesai süresi ile de sınırlandırılabilir.

GRUP FERDİ KAZA SİGORTA TEMİNATLARI

Kaza sonucu ölüm:
Sigortalının kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl zarfında ölümü halinde sigorta meblağı poliçede tanımlanan lehtara veya sigortalının kanuni varislerine ödenir.

Kaza sonucu sürekli sakatlık:
Kaza, sigortalının kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl zarfında sürekli sakat kalmasına neden olduğu takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlığın kesin olarak tespit edilmesinden sonra, sigorta genel şartlarında belirtilen maluliyet nispetlerine tekabül eden meblağ sigortalıya ödenir.

Gündelik tazminat (geçici iş görmezlik):
Sigortalının kaza sonucunda geçici olarak çalışmayacak duruma düşmesi halinde, tıbbi tedavinin başladığı tarihten itibaren azami 200 gün süreyle poliçede tespit olunan meblağ kendisine ödenir.

Tedavi giderleri:
Sigortalının, kaza anından itibaren bir yıl içerisinde kaza nedeniyle yapmış olduğu doktor ücretleri, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer giderleri sigorta limitine kadar karşılar.
Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması, ek teminat olarak poliçe kapsamına dahil edilebilir.