Ürünler

İşveren Mali Mesuliyet

Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak hiç kolay bir iş değildir. Çünkü iş yerlerinde seni hem maddi hem de manevi anlamda zor durumda bırakacak beklenmedik birtakım kazalar yaşanabilir. Peki, böyle bir durumda ne yapacaksın? İşte bu noktada ön plana çıkan işveren sorumluluk sigortası, iş kazalarına karşı koruma altına alır. Eğer işveren sorumluluk sigortası kapsamında hem kendini hem de çalışanlarını güvence altına aldıysan bu konu hakkında endişelenmene gerek yok! Poliçe, senin yerine devreye girerek olası bütün sorunları ortadan kaldırır ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmana yardımcı olur. İşverenlerin çalışanlarına yaptırdığı sigorta türlerinden biri de kurumsal grup sağlık sigortasıdır

İşveren Sorumluluk Sigortası Ek Teminatlar
İşveren mali mesuliyet sigortası genel şartlarında da belirtildiği üzere isteğe bağlı teminatlar da vardır. Bu ek teminatları şu şekilde sıralayabiliriz. 
  • İşçilerin işveren tarafından sağlanan bir taşıtla iş yerine toplu olarak getirip götürüldüğü sırada yaşanan iş kazaları
  • İşçilerin ana görev yerine değil de farklı bir yere gönderildiklerinde meydana gelen kazalar
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşanan iş kazaları
  • Meslek hastalıklarından kaynaklanan sorunlar
  • Manevi tazminat talepleri
İşveren Mali Mesuliyet Sigortası Teminat Dışı Durumlar
  • Harp, ayaklanma, isyan, ihtilal, istila, çarpışma ve bunların neden olduğu askeri hareketlerden kaynaklanan hasarlar,
  • Terör eylemleri ve bu eylemleri sabotajı önlemek amacıyla yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen hasarlara ilişkin tazminat talepleri
  • Kasıtlı olarak yapılan eylemler sonucu ortaya çıkan tazminat talepler

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası Zorunlu Mu? 
İşveren sorumluluk sigortası zorunlu olmayan yani tamamen iş sahibinin isteğine bağlı olarak yapılan bir sigorta türüdür. Ancak bir iş yerinde işverene düşen birçok sorumluluk vardır. Çalışanlar iş faaliyetleri sırasında birtakım sorunlarla karşılaşabilir. Eğer işveren sorumluluk sigortan yoksa bu durumda ortaya çıkacak olan zararları senin karşılaman gerekir ve bu da sana sigorta yaptırmaktan çok daha pahalıya mal olacaktır. Dolayısıyla 1 yıl geçerli işveren mali sorumluluk sigortası yaptırmak büyük avantaj sağlar.