Ürünler

İşyeri ve Kobi Paket Sigortası

Tüm işyeri sahipleri bina kıymetiniz ve işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; size ait emtea, yani ticari mallarınız ile, üçüncü şahıslara ait emtea  mevcut cam, reklam panosu ve totem gibi tüm risklerinizi işyeri paket poliçesi ile teminat altına alınır.
Ayrıca istenir ise işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız, çalışanlarınız can ve kaza riskleri, çalışanlara ait özel eşyaları da teminat altına alıyoruz. KOBİ paket veya İşyeri Paket Sigortası ile işletmenizin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir teminat şemsiyesi altında toplamayı ve avantajlı fiyatlar işe memnuniyeti en üst seviyeye yükseltmeyi hedefliyoruz.

İşyeri Paket Poliçesi Hangi Teminatları içermektedir?
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel su baskını
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Duman
 • Kara-hava taşıtları çarpması
 • Cam kırılması
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Yangın mali sorumluluk
 • Kira kaybı
 • Alternatif işyeri masrafları
 • İş durması
 • Enkaz kaldırma
Teminatlarına ek olarak;

Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suistimal, İşveren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, bina hırsızlık, raf ve vitrin devrilmesi, alçıpan tavan çökmesi, taşıt çarpması klozu, yangın söndürme masrafları, zararın önlenmesi için yapılan masraflar, hasar sonrası altyapı temizliği tamiri masrafları, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, elektrik hasarları, içe çökme, arızi inşaat işleri, eksik sigorta, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatlarına sahip olabilirsiniz.

Deprem, fırtına, yer kayması, sel, su baskını, kazı sonucu yer kayması, dolu gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.

İşyerindeki makine ve elektronik cihazlarınız da tehlike altında ise bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz bozulma teminatı da alabilirsiniz.

Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarınızı teminat altına alabilirsiniz.

Faaliyetlerinizde özel riskler taşıyor olabilirsiniz. Bu gibi risklere karşı; Ürün Sorumluluk, Emtia Dahili Nakliyat, Fasondaki Emtia teminatlarını da alabilirsiniz.