Ürünler

Mühendislik Sigortaları

İnşaat All Risks Sigortası
Bu ürün ile inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarları güvence altına alıyoruz. İnşaat All Risks Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır. Özellikle büyük inşaatlarda ya da ihale yolu ile girilen projelerde mutlaka talep edilen İnşaat All risk poliçesinde, inşaat süresi ve proje ihale bedellerinin doğru tespiti önem arz etmektedir. Kentsel dönüşüm süreçlerinde de Bu tip poliçe talepleri arsa sahipleri tarafından yapılmaktadır.

Montaj All Risks Sigortası
Bu ürünümüz ile yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmenizi teminat altına alıyoruz. Ürünümüz, montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlara karşı güvence sunmaktadır. Özellikle yurt dışından gelen makine parkurlarında montaj sigortası önem taşımaktadır. Montaj sonrası devreye alma sürecini de kapsayan poliçeler, bu sürede oluşacak olan tüm aksaklıklar için teminat vermektedir.

Elektronik Cihaz Sigortası
İş yerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Elektronik cihaz sigortasında tesiste bulunan tüm elektronik cihazlar ile makinalardaki, elektronik aksam ile yönetilenlerin bu poliçe kapsamına alınması önemlidir .Bu poliçede makine ve cihazın yaşı önemli bir kriter oluşturmaktadır .Belli yaşın üzerinde bulunan makinalar ve cihazlar  için teminat almak mümkün olmamakla birlikte bu tip ürünlerde mutlaka muafiyetlerde söz konusu olacaktır. Elektronik Cihaz  poliçesinde tesiste bulunan ve yaşı uygun olan tüm makinaların ve cihazların aynı poliçe ile teminata alınması gereklidir.  Sadece risk teşkil eden makinanın ve cihazın sigorta kapsamına alınması mümkün değildir. Leasing yolu ile teminata alınmış olan makinaların, tesisin sigortalanma sırasında sigortalı olduklarının belirtilmesi mükerrer olarak sigorta poliçesi yapılmasının önüne geçecektir.

Makine Kırılması Sigortası
Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir. Makine kırılmasında makine yaşı önemli bir kriter oluşturmaktadır .Belli yaşın üzerinde bulunan makinalar için teminat almak mümkün olmamakla birlikte bu tip ürünlerde mutlaka muafiyetlerde söz konusu olacaktır. Makine kırılması poliçesinde tesiste bulunan ve yaşı uygun olan tüm makinaların aynı poliçe ile teminata alınması gereklidir.  Sadece risk teşkil eden makinanın sigorta kapsamına alınması mümkün değildir. Leasing yolu ile teminata alınmış olan makinaların, tesisin sigortalanma sırasında sigortalı olduklarının belirtilmesi  mükerrer olarak sigorta poliçesi yapılmasının önüne geçecektir.