Ürünler

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, özel güvenlik görevlilerinin, mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri esnasında, üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır. Tüm özel güvenlik firmaları bu poliçeyi almaya mecburdur.

Ölüm, sakatlık, tedavi ve maddi zararların ortaya çıkması halinde, bunlara ilişkin tazminat bu zorunlu sigorta vasıtasıyla ödenir. Bu zorunlu sigorta uygulamasında teminat, personel sayısına göre değişmekte olup, teminatlar aşağıda bir tablo halinde sunulmaktadır.