Ürünler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ya da TSS nedir sorusuna verilebilecek en doğru cevap, özel sağlık sigortasından çok daha uygun bir prim ile SGK anlaşmalı özel hastanelerde tedavi imkanına sahip olmanızı sağlayan bir özel sağlık sigortası ürünüdür. Peki, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ne işe yarar? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK anlaşmalı özel hastanelerde sadece devlet tarafından alınan 15 TL ek ücret (katkı payı) ödeyerek tedavi olmanızı sağlayan bir sigorta türüdür. TSS, yatarak ve ayakta tedavi teminatlı ve sadece yatarak teminatlı olarak iki farklı poliçe sunar.

Sizin ve ailenizin sağlığı için en iyisi tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmaktır.

Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırarak SGK ile ulaşabildiğiniz genel sağlık hizmetlerinden daha fazlasına sahip olabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası avantajları sayesinde SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde ve sağlık kurumlarında fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası faydaları arasında Asistans hizmetler de yer alır Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırarak Check-Up, Diş Bakım Paketi, Psikolojik Danışmanlık, Diyetisyen hizmetlerinden yılda bir kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

Ayrıca TSS’li olmanız halinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası vergi indirimi sayesinde; ödediğiniz primleri, aylık gelirinizin %15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak koşuluyla gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?
Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için SGK’lı olmanız yeterlidir. 0-65 yaş arası kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan yararlanabilir. (0-5 yaş aralığındaki çocuklar ebeveynlerinden biri ile tamamlayıcı sağlık poliçesi alabilir.)

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK anlaşmalı özel hastanelerde SGK’nın sizin adınıza kuruma ödediği tutardan arta kalan yüksek fark ortadan kalkıyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı yatarak tedavilerinizde limitsiz, ayakta tedavilerinizde ise yılda 10 sefer kullanabilirsiniz. Doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, fizik tedavi ve ileri tanı yöntemlerini de dert etmenize gerek yok. Çünkü hepsi poliçenizin kapsamı altında!
Üstelik özel sağlık sigortalarının büyük bölümünde ödemeniz gereken minimum %20 katılım tutarı, tamamlayıcı sağlık sigortasında ödenmez. Yalnızca devletin zorunlu tuttuğu ve devlete ödenen 15 TL katılım payını ödeyerek tedavi olabilirsiniz. Peki, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri kapsar?

Yatarak Tedavi Teminatı
Yatarak Tedavi Teminatı; cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale koroner anjiyografi giderlerinden oluşur. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.
Poliçenizin başladığı tarihten sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarınızın tedavisi için ihtiyaç duyacağınız cerrahi işlemleriniz ve küçük müdahaleler ile acil müdahale gerektiren sağlık giderleriniz bu teminat kapsamında karşılanır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatları kapsamında SGK anlaşmalı özel hastanelerde tek kişilik odada kalabilirsiniz. Böylece konforlu bir tedavi süreci geçirebilirsiniz. Evde bakım hizmetleri, yardımcı tıbbı malzeme, suni uzuv giderleri, ambulans hizmetleri poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde poliçe kapsamındadır.

Ayakta Tedavi Teminatı
Ayakta Tedavi Teminatı doktor muayenesi, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi giderlerini kapsar.

Doğum Teminatı
Sigortalı, kendisi veya eşi konumunda yer alan 18 -50 yaş arasındaki kadın sigortalılar doğum paketi ek teminatı alabilir. Bu teminata hak kazanabilmek için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ “Doğum paketi” eklendikten sonra 12 ay sürenin geçmiş olması gerekmektedir. “Doğum paketi’ teminatının dahil olduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası gebelik sonucu oluşabilecek olumsuzlukları ve rutin kontrolleri kapsar.

Salgın Hastalıklar
Covid-19 ve gelecekte yaşanabilecek tüm salgın hastalıklar hiçbir ekstra ücret ödemeden, tamamen ve kalıcı olarak poliçe kapsamındadır.

Yardımcı Tıbbi Malzeme Giderleri
Sigortalının tedavisini desteklemek amacı ile doktor raporu ile gerekli görülen yardımcı tıbbi malzemeler, koltuk değneği, bileklik, elastik bandaj, ortopedik boyunluk, tekerlekli sandalye (kalıcı sakatlığın raporlandığı durumlarda kapsam dahilindedir), ortopedik korseler, ortopedik tabanlık, ortopedik bot (rom walker), “alçı terliği”; buz kesesi, İleostomi-sistostomi-kolostomi torbalarını ve adaptörleri, yanık örtüsü ve bası giysisi, oturma simidi, klozet yükseltici (kalça ameliyatı sonrası), varis çorabı, bu teminat kapsamında poliçede belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Yukarıda sayılanların dışındaki yardımcı tıbbi malzemeler kapsam dışındadır.
Evde Bakım Giderleri, Suni Uzuv Giderleri, Yardımcı Tıbbi Malzeme Giderleri yıllık limit teminat ve iştirak oranı dahilinde karşılanır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI

Yoğun Bakım Teminatı
Yoğun bakım teminatı, sigortalının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde yürütülmesi gereken hallerde meydana gelen yoğun bakım yatışlarını kapsar.

Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Teminatı
Sigortalının kanser hastalığı nedeniyle gereken kemoterapi, radyoterapi ve bu tedavi yöntemlerinin gerektirdiği ilaç giderleri ile böbrek yetmezliği nedeniyle yapılan her tür diyaliz tedavileri bu teminat kapsamındadır.

Küçük Müdahale Teminatı
Küçük cerrahi girişimler ile dikiş atma, yara tedavisi, kırık nedeni ile alçı ve repozisyon işlemleri, pansuman, serum takılması, oksijen verilmesi, mide yıkanması, kulak yıkama, enjeksiyon, aşı ve serumların uygulama bedelleri, hiperbarik oksijen tedavisi, lavman, sonda uygulaması, apse drenajı, probe küretaj, her tür koterizasyon, kriyoterapi, tek veya birden fazla sayıda tırnak çekimi, tek veya birden fazla sayıda ben alımı gibi müdahalelerin ve sarf malzemelerinin masrafları bu teminat kapsamındadır.

Evde Bakım Teminatı
Hastaneye yatışı takiben sigortalının kendi evinde bir hemşirenin bakımı altına alınması gerekliliği halinde oluşan masraflar bu teminat kapsamındadır. Beslenme, genel vücut temizliği (bez değişimi, sürgü, yıkanma), tedavi (ilaç verilmesi, enjeksiyon, serum ve sonda takılması, pansuman yapılması) gibi hizmetler bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Ambulans Hizmetleri Teminatı
Sigortalının hayatını tehdit eden acil durumda yerinde müdahaleyi ve/veya uygun donanıma sahip en yakın sağlık kuruluşuna naklini, sigortalının tedavisinin gerçekleştiği hastanede uygun ekipmanın olmaması durumunda mevcut bedensel zarar veya hastalığa daha uygun ekipmanlı bir hastaneye, gereken gözetim altında kara ambulansı ile naklini içeren bir teminattır.

Yardımcı Tıbbi Malzeme Giderleri:
Sigortalının tedavisini desteklemek amacı ile doktor raporu ile gerekli görülen yardımcı tıbbi malzemeler, koltuk değneği, bileklik, elastik bandaj, ortopedik boyunluk, tekerlekli sandalye (kalıcı sakatlığın raporlandığı durumlarda kapsam dahilindedir), ortopedik korseler, ortopedik tabanlık, ortopedik bot (rom walker), “alçı terliği”; buz kesesi, İleostomi-sistostomi-kolostomi torbaları ve adaptörleri, yanık örtüsü ve bası giysisi, oturma simidi, klozet yükseltici (kalça ameliyatı sonrası), varis çorabı, bu teminat kapsamında poliçede belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Yukarıda sayılanların dışındaki yardımcı tıbbi malzemeler kapsam dışındadır.
Suni Uzuv Giderleri Teminatı: Sigortalının hastalık veya kaza sonucu uzuv kaybı olması halinde, kaybolan uzva ait fonksiyonların yerine koyması için gereken suni uzuv giderleri bu teminat kapsamındadır. Elini kaybeden bir kimsenin ihtiyaç duyacağı takma el, göz kaybı nedeniyle gerekebilecek takma göz vb. giderler bu teminattan karşılanır.

TSS AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI

Doktor Muayenesi Teminatı
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmalı kurumlarındaki doktorlar tarafından, hasta tedavisine yönelik muayene giderleri bu teminat ile karşılanır Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması gerekir.

Laboratuvar Hizmetleri Teminatı
Doktor tarafından hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibi için gerekli görülen her türlü laboratuvar hizmeti giderleri bu teminat kapsamındadır.

Görüntüleme ve Tanı ve İleri Tanı Yöntemleri Teminatı
Doktor tarafından hastalıkların teşhisinde ve tedavinin takibinde gerekli görülen her türlü röntgen (direkt ve kontrastlı), mamografi, artrografi, EKG, eforlu EKG (treadmill), Holter, EEG, EMG, görme alanı, odyolojik tetkikler, solunum fonksiyon testleri, ürodinamik tetkikler, uyku testi (CPAP kalibrasyonu hariç), işitme testi ile bu incelemelerin yapılabilmesi için kullanılan ilaç, anestezi ve yatak ücreti vb. masrafları bu teminat kapsamındadır. Tıbbi gereçlerin (CPAP aleti vb.) kalibrasyonu için yapılan işlemler teminat kapsamı dışındadır.
Doktor tarafından hastalıkların teşhisinde ve tedavinin takibinde gerekli görülen her tür ileri tanı yöntemi, koroner anjiyografi hariç diğer anjiyografi uygulamaları (göz, beyin, böbrek anjiyosu vb.), biyopsi alımı ve tetkik giderleri, manyetik rezonans (MR), sintigrafi, tomografi, endoskopi, ekokardiyografi, Doppler ve ultrasonografi tetkikleri ve bu tetkikler sırasında gereken ilaç, kontrast madde ve anestezi vs. ücretleri bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Fizik Tedavi Teminatı
Doktor tarafından hastalıkların tedavisinde gerekli görülen, hastane ve fizik tedavi merkezlerinde yapılan fizik tedavi kapsamındaki tedavi giderleri bu teminatla karşılanır. Fizik tedavi işlemi yataklı bir sağlık kurumunda, yatarak yapılmış olsa dahi fizik tedavi teminatının yıllık limit, iştirak oranı ve yıllık seans sayısıyla sınırlı kalmak koşulu ile ödenir. Bu yatışlarda fizik tedavi ücreti dışında kalan giderler (oda, refakat, yemek, doktor takip ücreti vb.) karşılanmaz. Fizik tedavi giderleri yıllık 30 seans ile sınırlıdır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI DOĞUM TEMİNATI

Yatarak Doğum Teminatı
Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler (düşük, düşük tehdidi) tıbbi gereklilik durumlarındaki kürtaj giderleri, poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Ayakta Doğum Teminatı
Hamilelik ile ilgili rutin kontroller bu teminatın adedinden düşülür.