Ürünler

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası; yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretimi, depolanması, nakledilmesi, satışı ve kullanımı aşamasında üçüncü kişilerin uğrayacağı maddi-bedeni zararları karşılayan zorunlu bir sigorta türüdür.  Kusur şartı aranmaksızın Tehlikeli Maddeler ve Atık Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları doğrultusunda üçüncü kişilerin sorumlulukları poliçede yazılı limitler doğrultusunda karşılanır. Bu sigorta ile vefat (şahıs başına, kaza başına), sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına), tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına) ve maddi zararlar (kaza başına) güvence altına alınır. 

Sigorta kapsamındaki tehlikeli maddeler; 
  • Petrol ve petrol ürünleri
  • Patlayıcı maddeler, kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, aitler, boyalar, 
  • Diğer kimyevi maddeler (sentetik benzin, azot peroksit)
  • Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, çocuk tabanca mantarları
  • Perakende olarak satılanlar hariç her türlü, alkol, kibrit, ispirto
  • Sıvılaştırılmış petrol, gaz, doğal gaz ve hava gazı
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıklar
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında olan ve yukarıda sayılmayan tehlikeli kimyasallar
  • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası için ödemen gereken prim ise Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Tarife ve Talimatlarda yayınlanmaktadır.