Ürünler

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

TÜPGAZ sorumluluk sigortası; likit petrol gazı (LPG) depolayan, dolduran veya doldurtan doğrudan veya yetkili bayi aracılığı ile tüketiciye satış yapan ve bu ruhsat almak zorunda olan LPG firmalarını bedeni ve maddi zararlara karşı güvence altına alır. LPG şirketi -kusurlu olsun olmasın- tüplerin kullanım aşamasında infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu meydana gelen hasar, poliçe kapsamında değerlendirilir ve sigortalıyı haksız tazminat taleplerine karşı korunur.