Ürünler

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası Nedir?
Ürün Sorumluluk Sigortası, bir şirketin ürettiği veya satışını yaptığı ürünlerin neden olduğu potansiyel zararlar ve hukuki sorumluluklarla başa çıkabilmek için çıkarılan bir sigortadır. Bu sigorta, şirketin ürünleri nedeniyle oluşabilecek maddi zararlar, kişisel yaralanmalar veya diğer zararlar gibi risklere karşı koruma sağlar.

Ürün Sorumluluk Sigortası Teminatları Nelerdir?
Kapsamı genellikle maddi zararlar, kişisel yaralanmalar, hukuki masraflar ve tazminat ödemelerini içerir. Bu sigorta, şirketin ürünleri nedeniyle oluşabilecek risklere karşı finansal koruma sağlar.
  • Eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılmış ürünlerin imal edilmesi
  • Herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen
    • Kullanma talimatları yetersiz olan ürünlerin kullanılmaları
    • Yanlış olan ürünlerin kullanılmaları
Yukarıda yer alan nedenlerden ötürü yaşanabilecek olaylarda, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı imalatçıların (ve/veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğu teminat altına alınır.

Genel Şartlar
Genel şartlar dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
www.tsb.org.tr