Ürünler

Yönetici Sorumluluk

Yönetici Sorumluluk Sigortası neleri kapsamaktadır?
Yönetici Sorumluluk Sigortası, aleyhinize dava açılması durumunda size mali koruma sağlamaktadır. Sizi, günlük işleriniz bağlamında size veya diğer yöneticilere karşı ileri sürülen şikâyetlerden korumaktadır. Bu sigorta, herhangi bir zararın yanı sıra yasal masrafları da karşılamaktadır.

İyi bir Yönetici Sorumluluk Sigortası nasıl olmalıdır? Dikkat edilecek hususlar:
  • Yönetici Sorumluluk Sigortası, savunma masraflarını ve dava konusu herhangi bir zararı veya uzlaşma giderlerini karşılamaktadır. Bir yönetici veya sorumluya karşı üçüncü taraflarca ileri sürülen herhangi bir iddia, ne kadar anlamsız olursa olsun, ciddiyetle savunulmalıdır. 
  • Resmî soruşturmalar
  • İstihdam uygulamaları sorumluluğuna ilişkin şikâyetlere karşı kurum koruması
  • Kriz yönetimi
  • Menkul kıymet şikâyetlerine karşı kurum koruması (Borsada işlem gören şirketler için)
  • Emekli yöneticiler

Şikâyetlere yol açan diğer başlıklar:
  • Yönetim kurulu dışındaki pozisyonlar
  • Haksız fesih, cinsel taciz veya ayrımcılık
  • İlk halka arzlar