Ürünler

Bireysel Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası, bireylerin günlük yaşantıları sırasında, iş yerlerinde veya seyahatlerde karşılaşabileceği kaza risklerine karşı finansal bir güvence sağlar. Bu sigorta türü, yaralanma, kalıcı sakatlık ve ölüm gibi olumsuz sonuçları teminat altına alır. Ferdi Kaza Sigortası, bireylerin yaşamlarının her anında onları koruma altına alır, böylece olası bir kaza durumunda finansal olarak mağdur olmalarının önüne geçilmiş olur.

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?
Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının bir kaza sonucu yaşayabileceği maddi ve manevi zararları teminat altına alır. Bu sigorta türü, kaza sonucu oluşabilecek yaralanma, kalıcı sakatlık ve ölüm durumlarını kapsar. Ferdi Kaza Sigortası, bireylerin günlük yaşantılarında, iş yerlerinde veya seyahat esnasında başlarına gelebilecek kazaları teminat altına alır. Bu sigorta türü, genellikle yıllık poliçe olarak düzenlenir ve sigortalıyı 24 saat boyunca korur. Sigortalı, poliçe süresi boyunca herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda meydana gelebilecek kazalara karşı korunmuş olur.

Ferdi Kaza Sigortası Ne İşe Yarar?
Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu oluşabilecek tıbbi masraflar, kalıcı sakatlık durumunda alınacak tazminatlar veya ölüm halinde geride bırakılan kişilere sağlanacak maddi destek gibi konuları kapsar. Bu sayede, kaza anında oluşabilecek finansal yüklerden korunma sağlanır. Örneğin, bir kaza sonucu hastaneye yatırılan bir sigortalı, tıbbi masraflarını Ferdi Kaza Sigortası sayesinde karşılayabilir. Ayrıca, kalıcı bir sakatlık durumunda, sigortalıya belirlenen teminat tutarı ödenir. Bu sigorta türü, aynı zamanda sigortalının iş gücü kaybını da teminat altına alabilir, böylece sigortalı, kazadan dolayı işini kaybetse bile ekonomik olarak mağdur olmaz.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Nelerdir?
Ferdi Kaza Sigortası'nın genel şartları sigorta şirketinden sigorta şirketine değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle aşağıdaki maddeler standart olarak yer alır:
 
  • Sigortalının yaşı, mesleği ve sağlık durumu gibi faktörler poliçe primini etkileyebilir.
  • Sigorta kapsamı, yaralanma, kalıcı sakatlık ve ölüm durumlarını içerir.
  • Sigortalı, poliçe süresi boyunca 24 saat boyunca teminat altındadır.
  • Sigortalı tarafından belirtilen teminat tutarları, poliçe şartlarına uygun olarak ödenir.
  • Sigortalının belirlediği teminat tutarları ve poliçe süresi, poliçe üzerinde açıkça belirtilmelidir.
  • Poliçe, genellikle yıllık olarak düzenlenir fakat aylık veya üç aylık dönemler halinde de düzenlenebilir.
  • Sigortalı, poliçe süresi boyunca herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda meydana gelebilecek kazalara karşı korunmuş olur.