Ürünler

İhtiyari Mali Mesuliyet

Aracınızla trafikte üçüncü kişilere maddi ya da fiziksel zarar verebilirsiniz. Yol açtığınız bu zararlar öncelikle Zorunlu Trafik Sigortası tarafından karşılanır. Ancak bu sigortanızın limitlerinin yeterli olmadığı durumlarda, tutarı aşan zararlar, kazaya neden olan araç sahibi olarak sizin kişisel sorumluluğunuzdadır. Zorunlu Trafik Sigortası teminat limitlerinizi yeterli görmüyorsanız, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası yaptırarak limitleri yükseltebilirsiniz.

Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet (Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası), motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların fiziksel veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçede yazılı teminat limitlerine kadar teminat altına alır.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı, genel olarak Kasko sigortaları ile birlikte isteğe bağlı olarak ek bir teminat şeklinde sunulur. Bunun yanı sıra, münferit olarak da satılan bir sigorta çeşididir. 

İhtiyari Mali Mesuliyet Poliçesi, Zorunlu Trafik Poliçesi ile aynı risklere karşı teminat sağlamakla birlikte, Trafik Sigortası Poliçesi’nde tamamen teminat harici tutulan manevi tazminat taleplerini de kapsar. Herhangi bir kaza sonucunda, öncelikli olarak Zorunlu Trafik Poliçesi limitleri devreye girer. Zorunlu Trafik Sigortası limitlerinin yetersiz kaldığı veya karşı tarafın manevi tazminat talebinin olması durumunda “İhtiyari Mali Mesuliyet Poliçesi” kusur oranınıza göre Trafik Poliçesi teminatlarının daha fazlasını sağlar.