Ürünler

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?
16/06/2021 tarih ve 2021/8 sayılı vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’ de belirlenen asgari şartları gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için oluşturulmuş yabancı özel sağlık poliçesidir.

Yabancı Sağlık Sigortası’ndan Kimler Yararlanabilir?
Doğum tarihinden itibaren 90 günü tamamlamış bebekler ve 56 yaşından gün almamış ikametgâh izin talebinde bulunan kişiler yabancılar için oluşturulmuş Yabancı Sağlık Ürünümüzden yararlanabilir. (0- 55 yaş)

Yabancı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yatarak Tedaviler
Yabancı Sağlık anlaşmalı kurumlarında limitsiz, Yabancı Sağlık kurumları dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 50.000 TL limitli, %20 sigortalı katılımı ile Türk Tabipler Birliği- HUV tarifesi fiyatları üzerinden kapsam dahilindedir.

Ayakta Tedaviler
Yabancı Sağlık anlaşmalı kurumlarında 5.000 TL limitli %20 sigortalı katılımlı, Yabancı Sağlık kurumları dışında kalan tüm anlaşmasız kurumlarda 5.000 TL limitli %40 sigortalı katılımlı ve Türk Tabipler Birliği- HUV tarifesi fiyatları üzerinden kapsam dahilindedir.

Salgın Hastalıklar
Covid-19 ve gelecekte yaşanabilecek tüm salgın hastalıklar hiçbir ekstra ücret ödemeden, tamamen ve kalıcı olarak poliçe kapsamındadır.