Ürünler

Birikim Ürünleri

Teminatlı Birikim Sigortası size ne sağlayacak?
Her ay bütçenizden ayıracağınız tutarı Teminatlı Birikim Sigortası’na yatırarak kazanmaya başlarsınız.

Örneğin; 35 yaşındaysanız her ay ödeyeceğiniz 1.000 TL prim ile her yıl %10 oranında prim artışı yaptığınızda ve getiri oranının yıllık %17,50 olması durumunda, 10 yılda 398 bin TL kâr paylı birikim elde edebilirsiniz.*
Yaşam kaybı teminatınız, ödediğiniz son aylık prim tutarının 120 katıdır.** Yaşam kaybının kaza sonucunda gerçekleşmesi halinde yaşam kaybı teminatının iki katı ödenir.
Örneğin; ödediğiniz son aylık prim tutarının 1.000 TL olduğunu varsayarsak yaşam kaybı halinde 120.000 TL, bu durumun kaza sonucu gerçekleşmesi halinde ise 240.000 TL’lik tazminatı, sigorta süresi içinde elde ettiğiniz kâr paylı birikim ile birlikte sevdiklerinize öderiz.
Kaza veya hastalık sonucu meydana gelen tam ve kalıcı sakatlık durumunda ise ödediğiniz son aylık prim tutarının 120 ile çarpılmasıyla hesaplanan tutar tam ve kalıcı sakatlık teminatını oluşturur ve kâr paylı birikiminiz ile birlikte ödenir; böylece sigortanız sona erer.

Ne kadar süreyle ödemeniz gerekiyor?
  • 18 ila 60 yaş arasında ve sağlıklıysanız Teminatlı Birikim Sigortası’nın birikim ve güvence imkânlarından faydalanabilirsiniz.
  • • Sigorta süresi: 10 yıl
  • • Sigorta sürenizin sonunda kâr paylı birikiminizi alabilirsiniz.
  • * Belirtilen tahmini kâr paylı kapital, taahhüt değildir; ekonomik koşullara göre değişebilecektir. Primlerin vadesinde ve eksiksiz ödeneceği varsayımıyla hazırlanmıştır. Primlerin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda değerler değişecektir.
** Teminatın belirli bir limiti geçmesi halinde, sağlık durumunuza dair doktor raporu, çeşitli tetkik ve tahliller istenebilmektedir.

Paranız nerede yatırıma yönlendirilecek?
Teminatlı Birikim Sigortası’na ödediğiniz primlerin birikime ayrılan kısımları sizin adınıza güvenli yatırım araçlarında değerlendirilir ve yatırımlarınıza günlük kâr payı alırsınız.

Gelir vergisi avantajı var mı?
Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için yaptığınız ödemelerde ödediğiniz primin yarısını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ila %40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Vergi Avantajı Örneği
Aylık brüt ücret  30.000 TL
Aylık prim      1.000 TL
Aylık prim tutarının %50’si 500 TL
Vergi matrahından indirilecek azami prim tutarı (Aylık brüt ücretin %15’i) 4.500 TL
Gelir vergisi dilimi %20
Vergi avantajı 100 TL
Aylık prim tutarının net maliyeti 900 TL

30.000 TL aylık brüt ücret alan bir çalışan, ödediği 1.000 TL’lik prim tutarının yarısını gelir vergisi matrahından indirebilir. Çünkü ödediği prim tutarının yarısı (500 TL), aylık brüt ücretinin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamaktadır.